Yüksek Lisans Tezi

1 ) Hekim, M. (2012). Atletizm ve Basketbol Sporuna Katılan 10-13 Yaş Grubu Kız Çocukların Kuvvet ve Anaerobik Güç Değerlerinin Sürat Performansı ve Kan Laktat Seviyesine Etkisi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Sakarya.

SCI, SSCI, AHCI Kapsamı Dışında Kalan Alan İndeksli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1 ) Zengin, S., Hekim, M., Hekim, H. (2016). Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının Cinsiyet ve Öğrenim Kademesi Değişkenine Göre İncelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 13(2), 3242-3251.

2 ) Yüksel, Y., Hekim, M., Tokgöz, M., Zengin, S., Ulukan, H., Kaya, E. (2016). Adolesan Dönemde Bulunan Sporcularda Pliometrik Antrenman. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 13(3), 5602-5612.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1 ) Yüksel, Y., Hekim, M. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Cinsiyet ve Özelliklerine Göre İncelenmesi. Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi, 5(2), 22-29.

2 ) Hekim, M., Yüksel, Y., Gürkan, O. (2018). Farklı Spor Branşlarındaki Milli, Profesyonel ve Amatör Sporcuların Sporda Isınma Konusundaki Bilgi ve Alışkanlık Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi, 5(2), 30-33.

3 ) Hekim, M., Yüksel, M. (2018). Ortaöğretim Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi, 5(3), 12-16.

4 ) Yüksel, Y., Hekim, M. (2018). Farklı Bölümlerde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Bazı Parametrelere Göre İncelenmesi. Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi, 5(3), 22-27.

5 ) Hekim, M., Turan, B. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Spora Katılım ve Genel Sağlıklarına Dikkat Etme Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi, 5(3), 33-39.

6 ) Hekim, M., Tokgöz, M. (2017). Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Tutumlarının Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi (Burdur Örneği). Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 11-16.

7 ) Hekim, M., Tokgöz, M., Yüksel, Y. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Tercihlerinin Fakülte Türü Değişkenine Göre İncelenmesi. Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi, 4(3), 1-12.

8 ) Hekim, M., Tokgöz, M., Yüksel, Y. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Tutumlarının Sınıf ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre İncelenmesi (Burdur Örneği). Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi, 4(2), 104-111.

9 ) Hekim, M. (2016). Kadın Sporcularda Görülen Menstrüel Düzensizlikler. Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, 7, 42-57.

10 ) Hekim, M., Tokgöz, M. (2016). Zihinsel Engelli Çocuklarda Motor Gelişim Yetersizlikleri: Motor Gelişimin Desteklenmesinde Fiziksel Aktivite ve Sporun Önemi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(17), 489-501.

11 ) Hekim, M. (2015). Kanser Hastası Çocuklarda Tedavi ve Rehabilitasyon Sürecinde Sporun Yararları. Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi, 2(1), 36-47.

12 ) Hekim, M. (2015). Orta ve İleri Yaş Bireylerde Osteoporoz Riskinin Azaltılmasında Fiziksel Aktivitenin Önemi. Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi, 2(3), 54-68.

13 ) Hekim, M. (2015). Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesinde Fiziksel Aktivite ve Sporun Önemi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(37), 1102-1106.

14 ) Hekim, M. (2015). Tip II Diyabet, Hipertansiyon ve Obezitenin Önlenmesinde Fiziksel Aktivitenin Önemi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(38), 1081-1086.

15 ) Hekim, M. (2015). Boks Sporcularının Sporda Isınma ve Soğuma Çalışmaları Konusundaki Bilgi ve Alışkanlık Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 52-63.

16 ) Hekim, M., Hekim, H. (2015). Çocuklarda Kuvvet Gelişimi ve Kuvvet Antrenmanlarına Genel Bakış. Güncel Pediatri, 13, 110-115.

17 ) Hekim, M., Albayrak, C. (2013). Atletizm ve Basketbol Sporuna Katılan 10-13 Yaş Grubu Kız Çocuklarının Kuvvet Ve Anaerobik Kapasite Değerlerinin Sürat Performansı Ve Kan Laktat Seviyesine Etkisi. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 2(4), 36-47.

18 ) Hekim, M., Tokgöz, M., Reyhan, S., Yıldırım, Y. (2012). Spor Yapan ve Yapmayan 12-14 Yaş Grubu Kız Çocuklarının Bazı Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Uluslararası Hakemli Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, 3(2), 31-38.

19 ) Salar, B., Hekim, M., Tokgöz, M. (2012). 15-18 Yaş Grubu Takım ve Ferdi Spor Yapan Bireylerin Duygusal Durumlarının Karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(6), 123-135.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1 ) Hekim, M. (2018). Genç Futbolcularda Dar Alan Oyunlarinin Fi̇zyoloji̇k Yapi Üzeri̇ndeki̇ Etki̇leri̇ni̇n Değerlendi̇ri̇mesi̇. II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi, 4-8 Mayıs 2018, Adana.

2 ) Hekim, M. (2018). Okul Öncesi̇ Dönemde Bulunan Çocuklarda Spora Katilimin İnce Motor Beceri̇leri̇n Geli̇şi̇mi̇ne Etki̇leri̇ni̇n Değerlendi̇ri̇lmesi̇. II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi, 4-8 Mayıs 2018, Adana.

3 ) Tokgöz, M., Hekim, M. (2018). Okul Öncesi Dönemde Bulunan Çocuklarda Fiziksel Aktiviteye Katılım İle Yaşam Alışkanlıklarının Obezite Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. V. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi, 2-3 Kasım 2018, Antalya.

4 ) Tokgöz, M., Hekim, M. (2018). Görme Engelli Bireylerde Spora Katılımın Denge Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. V. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi, 2-3 Kasım 2018, Antalya.

5 ) Hekim, M., Tokgöz, M. (2018). Epilepsi Hastalarında Spora Katılımın Faydaları. V. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi, 2-3 Kasım 2018, Antalya.

6 ) Hekim, M., Tokgöz, M. (2018). Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Sporun Faydaları. V. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi, 2-3 Kasım 2018, Antalya.

7 ) Hekim, M., Tokgöz, M. (2017). Investigation of the Level of Awareness towards Sports Activities in Mental Disabled People of Physical Education and Sport School Students (A Case of Mehmet Akif Ersoy University). III. Uluslararası Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi, 20-21 Ekim 2017, Selçuk Üniversitesi, Konya.

8 ) Hekim, M., Tokgöz, M. (2017). Comparison of The Level of Awareness towards The Sports Benefits in Mental Disabiled People According To The States of Having Special Education Course of The University Students. III. Uluslararası Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi, 20-21 Ekim 2017, Selçuk Üniversitesi, Konya.

9 ) Yiğit, S., Hekim, M. (2017). Zihinsel Engelli Çocuklar ile Normal Gelişim Gösteren Çocuklar Arasindaki Psiko-Motor Gelişim Farkliliklarının Değerlendirilmesi (Bir Literatür Taraması). III. Uluslararası Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi, 20-21 Ekim 2017, Selçuk Üniversitesi, Konya.

10 ) Yiğit, S., Hekim, M. (2017). İşitme ve Görme Engelli Çocuklar ile Normal Gelişim Gösteren Çocukların Denge Becerilerinin Değerlendirilmesi (Bir Literatür Taraması). III. Uluslararası Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi, 20-21 Ekim 2017, Selçuk Üniversitesi, Konya.

11 ) Hekim, M., Tokgöz, M., Hekim, H. (2017). 6-12 Yaş Grubunda Bulunan Kız Çocuklarında Yaş Ve Beden Kitle İndeksi Değişkenlerine Göre Denge Becerilerinin İncelenmesi. IV. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21-23 Nisan 2017, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.

12 ) Hekim, M., Tokgöz, M., Hekim, H. (2017). 6-12 Yaş Grubunda Bulunan Erkek Çocuklarında Denge Becerisinin Yaş Ve Beden Kitle İndeksi Değişkenlerine Göre Değerlendirilmesi. IV. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21-23 Nisan 2017, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.

13 ) Tokgöz, M., Hekim, M.,Hekim, H. (2017). Kadın Üniversite Tenis Sporcularında Bazı Motorik Özelliklerin Forehand, Backhand Ve Servis Atış İsabet Düzeyi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. IV. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21-23 Nisan 2017, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.

14 ) Tokgöz, M., Hekim, M.,Hekim, H. (2017). Erkek Tenisçilerde Bazı Motorik Özelliklerin Forehand, Backhand Ve Servis Atış İsabet Düzeyi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. IV. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21-23 Nisan 2017, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.

15 ) Hekim,M., Tokgöz, M. (2017). Ortaokul ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Serbest Zaman Tercihlerinin Karşılaştırılması (Isparta İli Örneği). Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 23-26 Kasım 2017, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.

16 ) Hekim,M., Tokgöz, M. (2017). Ortaöğretim Öğrencilerinin Serbest Zaman Tercihlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi (Isparta İli Örneği). Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 23-26 Kasım 2017, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.

17 ) Hekim, M., Saygılı, G. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Sınıf, Cinsiyet ve Kinestetik Zekâ Değişkenlerine Göre Beden Eğitimi Dersine Yaklaşımlarının İncelenmesi (Tarsus İlçesi Örneği). VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 05-08 Mayıs, Çanakkale Üniversitesi, Çanakkale.

18 ) Hekim, M., Saygılı, G. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Sınıf, Cinsiyet ve Kinestetik Zekâ Düzeylerine Göre Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (Tarsus İlçesi Örneği). VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 05-08 Mayıs, Çanakkale Üniversitesi, Çanakkale.

19 ) Hekim, M., Saygılı, G. (2016). Ortaöğretim Öğrencilerinin Cinsiyet ve Sınıf Değişkenlerine Kinestetik Zekâ Düzeylerinin ve Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Burdur İli Örneği). VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 05-08 Mayıs, Çanakkale Üniversitesi, Çanakkale.

20 ) Tokgöz, M., Hekim, M. (2016). Kadın Futsal Oyuncularında Yüklenme Sonrasında Sürat ve Dikey Sıçrama Performansında Meydana Gelen Değişimlerin İncelenmesi. III. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi. 27-29 Mayıs, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

21 ) Tokgöz, M., Hekim, M. (2016). 9-10 Yaş Grubu Erkek Futbolcularda Esneklik ve Dikey Sıçrama Performansının Top Sürme ve Pas İsabet Düzeyi Üzerine Etkisinin İncelenmesi. III. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi. 27-29 Mayıs, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

22 ) Tokgöz, M., Hekim, M., Demiroğlu, B. (2016). Cinsiyet ve Ekonomik Durum Değişkenlerine Göre Ortaöğretim Öğrencilerinin Serbest Zaman Tercihlerinin İncelenmesi (Tarsus İlçesi Örneği). III. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi. 27-29 Mayıs, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

23 ) Gülsoy, H.T., Hekim, M., Saygılı, G. (2016). İlkokul Öğrencilerinin Sınıf, Cinsiyet ve Kinestetik Zekâ Değişkenlerine Göre Beden Eğitimi Dersine Yaklaşımlarının İncelenmesi. XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 11-14 Mayıs, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.

24 ) Hekim, M., Saygılı, G., Gülsoy, H.T. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Bedensel Zekâ ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Isparta İli Örneği). XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 11-14 Mayıs, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.

25 ) Hekim, M., Saygılı, G. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Cinsiyet Ve Bedensel Zekâ Düzeylerine Göre Beden Eğitimi Dersine Yaklaşımlarının İncelenmesi. XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 11-14 Mayıs, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.

26 ) Hekim, M. (2014). Küresel Bir Sorun Olan Hareketsiz Yaşam Tarzının Ortaya Çıkardığı Sağlık Sorunları ve Hareketsiz Yaşam Tarzından Kaynaklanan Sağlık Sorunlarının Önlenmesinde Fiziksel Aktivitenin Önemi. II. Uluslararası Davraz Kongresi, 29-31 Mayıs 2014 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

27 ) Hekim, M. (2015). The Effect of Physical Activity on Development of Gross Motor Skills at Early Childhood Education (A Meta-Analysis Study). International Congress on Education fort he Future Issues and Challenges. Ankara Universiry Faculty of Educational Sciences, 13-15 May, Ankara.

28 ) Hekim, M. (2015). The Importance of Sports in Supporting Physical and Motor Development in Early Childhood Education (A Meta-Analysis Study). International Congress on Education fort he Future Issues and Challenges. Ankara Universiry Faculty of Educational Sciences, 13-15 May, Ankara.

29 ) Hekim, M. (2015). Özel Eğitime Muhtaç Çocuklarda Bedensel Gelişimin Desteklenmesinde Hareket Eğitiminin Önemi. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28-31 Mayıs, Muğla Üniversitesi, Muğla.

30 ) Hekim, M. (2015). Çocuk Gelişimi ve Eğitiminde Beden Eğitimi Derslerinin Yeri Ve Önemi. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28-31 Mayıs, Muğla Üniversitesi, Muğla.

31 ) Hekim, M. (2015). Ortaöğretim Beden Eğitimi Ders İçeriklerinin Öğrencilerin Fiziksel ve Motorsal Gelişimlerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28-31 Mayıs, Muğla Üniversitesi, Muğla.

32 ) Hançer-Aydemir, D., Hekim, M. (2015). Beden Eğitimi ve Spor Etkinlikleri İle Fiziksel Aktivitenin Bazı Metabolik Hastalıkların Önlenmesindeki Rolü. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28-31 Mayıs, Muğla Üniversitesi, Muğla.

33 ) Hançer-Aydemir, D., Hekim, M. (2015). Ortaöğretim Sağlık Bilgisi Ders Müfredatının Öğrencilerin Kişisel Sağlık ve Hijyen Alışkanlıkları Kazanmalarındaki Yeterliliğinin Değerlendirilmesi. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28-31 Mayıs, Muğla Üniversitesi, Muğla.

34 ) Hançer-Aydemir, D., Hekim, M. (2015). Ortaöğretim Spor ve Beslenme Ders İçeriğinin Öğrencilerin Gıda Hijyeni İle İlgili Bilgilerini Arttırmadaki Yeterliliğinin Değerlendirilmesi. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28-31 Mayıs, Muğla Üniversitesi, Muğla.

35 ) Eraslan, M., Hekim, M. (2015). İlkokul Beden Eğitimi Ders İçeriklerinin Çocukların Psiko-Motor ve Psiko-Sosyal Gelişimleri Üzerine Katkılarının Değerlendirilmesi. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28-31 Mayıs, Muğla Üniversitesi, Muğla.

36 ) Eraslan, M., Hekim, M. (2015). Özel Eğitime Muhtaç Çocuklarda Psiko-Motor Ve Psiko-Sosyal Gelişimin Desteklenmesinde Spora Katılımın Önemi. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28-31 Mayıs, Muğla Üniversitesi, Muğla.

37 ) Eraslan, M., Hekim, M. (2015). Otistik Çocuklarda Hareket Eğitiminin Motor Beceri Öğrenimi ve Sosyal Gelişim Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28-31 Mayıs, Muğla Üniversitesi, Muğla.

38 ) Hekim, H., Hekim, M. (2015). Çocuklarda Denge Performansını Etkileyen Bazı Parametrelerin Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi. 28-30 Mayıs, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.

39 ) Kurşak, M., Hekim, M. (2015). Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. II. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi. 28-30 Mayıs, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.

40 ) Küçükgülbahar, M., Hekim, M. (2015). Erkek Ortaöğretim Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Yaş, Spor Yapma Durumu Ve Ailelerinde Spor Yapan Birey Bulunma Durumuna Göre İncelenmesi. II. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi. 28-30 Mayıs, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.

41 ) Bulut, M., Hekim, M. (2015). Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sporcu Beslenmesi Konusundaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği). II. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi. 28-30 Mayıs, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon

42 ) Hekim, M., Hekim, T. (2015). Vücut Geliştirme Ve Fitness Merkezinde Spor Yapan Bireylerin Performans Arttırıcı Ürünler Hakkındaki Bilgi Ve Alışkanlık Düzeylerinin İncelenmesi. II. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi. 28-30 Mayıs, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.

43 ) Çelik, D., Hekim, M. (2014). Spor Bölümlerinde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sportif Aktivitelerde Isınma ve Soğuma Egzersizleri Hakkındaki Bilgi ve Alışkanlık Düzeylerinin İncelenmesi. I. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21-23 Mayıs 2014 Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

44 ) Hekim, M., Turan, B. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Spora Katılım ve Genel Sağlıklarına Dikkat Etme Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. I. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21-23 Mayıs 2014 Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

45 ) Tokgöz, M., Hekim, M. (2014). Üniversite Tenis Oyuncularının Sporcu Beslenmesi Konusundaki Bilgi ve Alışkanlık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. I. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21-23 Mayıs 2014 Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

46 ) Tokgöz, M., Hekim, M. (2014). Üniversite Tenis Oyuncularının Sporcu Beslenmesi Konusundaki Bilgi ve Alışkanlık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. I. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21-23 Mayıs 2014 Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

47 ) Hekim, M., Tokgöz, M. (2014). Üniversite Tenis Oyuncularında Tenise Özgü Spor Sakatlıklarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. I. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21-23 Mayıs 2014 Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

48 ) Koç, B.Ç., Hekim, M. (2014). Spor Bölümlerinde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Spor Yaşamları Boyunca Karşılaştıkları Spor Sakatlıklarının İncelenmesi. I. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21-23 Mayıs 2014 Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

49 ) Yüksel, Y., Hekim, M. (2014). Farklı Spor Branşlarındaki Elit ve Amatör Sporcuların Sporcu Beslenmesi Konusundaki Bilgi ve Alışkanlık Düzeylerinin İncelenmesi. I. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21-23 Mayıs 2014 Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

50 ) Karakuş, A., Hekim, M. (2014). Ortaokul Öğrencilerinin Okul İçi ve Okul Dışı Spor Etkinliklerine Katılım Sıklıklarının Belirlenmesi ve Spora Katılımı Etkileyen Bazı Faktörlerin Belirlenmesi. I. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21-23 Mayıs 2014 Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

51 ) Erdoğan, A., Hekim, M. (2014). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. I. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 21-23 Mayıs 2014 Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

52 ) Hekim, M., Hekim, T. (2014). Menstruasyonun Sportif Performans Üzerine Etkileri ve Kadın Sporcularda Görülen Menstrual Bozukluklar. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Spor Kongresi, 04-05 Eylül 2014 Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

53 ) Yüksel, Y., Hekim, M. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Cinsiyet, Spor Yapma Durumu ve Ekonomik Özelliklerine Göre İncelenmesi. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Spor Kongresi, 04-05 Eylül 2014 Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

54 ) Hekim, M., Yüksel, Y. (2014). Ortaöğretim Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. XIII. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 07-09 Kasım 2014 Selçuk Üniversitesi, Konya.

55 ) Yüksel, Y., Hekim, M. (2014). Farklı Bölümlerde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Bazı Parametrelere Göre İncelenmesi. XIII. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 07-09 Kasım 2014 Selçuk Üniversitesi, Konya.

56 ) Hekim, M. (2014). İlköğretim Öğrencilerinde Fiziksel ve Motor Gelişimin Desteklenmesinde Spor ve Fiziksel Aktivitenin Önemi.VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5-8 Haziran 2014 Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

57 ) Hekim, M. (2014). Özel Eğitime Muhtaç Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Spora Katılımın Fiziksel, Motorsal ve Sosyal Gelişim Üzerine Etkileri. VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5-8 Haziran 2014 Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1 ) Hekim, M. (2016). Çocuklarda Beden Eğitimi, Spor ve Oyun Etkinliklerine Katılımın Kemik Gelişimi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(2), 66-71.

2 ) Hekim, M., Yüksel, Y. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Beden Kitle İndeksi ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Yaş, Cinsiyet ve Spor Yapma Durumlarına Göre İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(2), 259-269.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1 ) Hekim, M., Eraslan, M. (2015). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Rekreatif Tercihlerinin İncelenmesi (Ağlasun Meslek Yüksekokulu Örneği). III. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 5-7 Kasım 2015 Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

2 ) Hekim, M. (2015). Engelli Çocuklarda Motorsal Gelişimin Desteklenmesinde Spor ve Rekreasyon Etkinliklerinin Önemi. III. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 5-7 Kasım 2015 Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

3 ) Hekim, M., Yüksel, Y. (2015). Kırsal Kesimde Yaşayan Ortaokul Öğrencilerinin Rekreatif Tercihlerinin Göre İncelenmesi (Ağlasun İlçesi Örneği). III. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 5-7 Kasım 2015 Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

4 ) Hekim, M., Eraslan, M. (2015). Ortaöğretim Öğrencilerinin Rekreatif Tercihlerinin Göre İncelenmesi (Burdur USO Anadolu Lisesi Örneği). III. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 5-7 Kasım 2015 Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

5 ) Hekim, M., Eraslan, M. (2015). Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin Rekreatif Tercihlerinin İncelenmesi (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği). III. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 5-7 Kasım 2015 Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

6 ) Hekim, M. (2015). Türkiye’de Yetişkin Bireylerin Rekreatif Tercihlerinin Değerlendirilmesi: Bir Literatür Taraması. III. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 5-7 Kasım 2015 Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

7 ) Hekim, M. (2015). Yaşlı Bireylerde Fiziksel Aktiviteye Katılımın Fiziksel, Fizyolojik ve Metabolik Parametreler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. VIII. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 16-18 Nisan 2015, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

8 ) Hekim, M., Hekim, T. (2015). Yaşlı Bireylerde Fiziksel Aktiviteye Katılımın Fiziksel Uygunluk Unsurları İle Vücut Bileşenleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. VIII. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 16-18 Nisan 2015, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

9 ) Eraslan, M., Hekim, M. (2015). Yaşlı Bireylerde Fiziksel Aktiviteye Katılımın Psikolojik ve Fonksiyonel Özellikler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. VIII. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 16-18 Nisan 2015, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

10 ) Hekim, M. (2015). Okul Öncesi Çocuklarda Hareket Eğitiminin Önemi ve Hareket Eğitiminin İçeriği. IV. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi, 31 Ocak 2015 Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

11 ) Hekim, M. (2014). Özel Gereksinimli Çocuklarda Erkek Çocukluk Döneminde Temel Eğitim ve Fiziksel Aktivitenin Önemi. IX. Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi, 8-9 Mayıs 2014 Başkent Üniversitesi, Ankara.

12 ) Hekim, M. (2014). Erken Çocukluk Eğitiminde Oyunların ve Hareket Eğitiminin Motor Gelişim Üzerine Etkileri. IX. Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi, 8-9 Mayıs 2014 Başkent Üniversitesi, Ankara.

13 ) Kayar, M., Hekim, M. (2014). Ortaokul Öğrencilerinde Beslenme ve Spor Yapma Alışkanlıklarını Etkileyen Bazı Faktörlerin İncelenmesi. VII. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 15-17 Mayıs 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman.

14 ) Hekim, M., Yüksel, Y., Gürkan, O. (2014). Farklı Spor Branşlarındaki Milli, Profesyonel Ve Amatör Sporcuların Sporda Isınma Konusundaki Bilgi ve Alışkanlık Düzeylerinin İncelenmesi. VII. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 15-17 Mayıs 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman.

15 ) Gürkan, O., Yüksel, Y., Hekim, M. (2014). Futbolda ’Pas’ ın Başarıya Olan Etkisinin İncelenmesi. VII. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 15-17 Mayıs 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman.

16 ) Yüksel, Y., Hekim, M., Gürkan, O. (2014). Ortaokul Öğrencilerinde Beslenme ve Spor Yapma Alışkanlıklarının Beden Kitle İndeksi İle İlişkisi. III. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi, 12 Haziran 2014 Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

17 ) Yüksel, Y., Hekim, M., Gürkan, O. (2014). Ortaöğretim Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Davranış Biçimlerinin Fiziksel Aktiviteye Katılım ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. III. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi, 12 Haziran 2014 Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

18 ) Hekim, M. (2015). Ortaokul Beden Eğitimi Ders İçeriklerinin Öğrencilerin Fiziksel ve Motorsal Gelişimlerine Katkılarının Değerlendirilmesi. IV. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi, 31 Ocak 2015 Sakarya Üniversitesi, Sakarya.